ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การย่อข้อกฎหมายตามโครงการพัฒนาระบบย่อคำพิพากษาและระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การย่อข้อกฎหมายตามโครงการพัฒนาระบบย่อคำพิพากษาและระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์” โดยมีนายภาสกร ญาณสุธี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นางสิริรัชต์ เมตตามิตรพงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ และนางกนกพร ศิลาภากุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้นิติกรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการย่อคำพิพากษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการย่อคำพิพากษา เพื่อนำคำพิพากษาไปเป็นฐานข้อมูลในระบบย่อคำพิพากษา และระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ ทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานส่งเสริมและสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินคดีด้วยระบบดิจิทัล (D-Court) ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลอุทธรณ์