ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์จัดการถ่ายทอดนโยบายด้านการไกล่เกลี่ย ปี พ.ศ. 2562 - 2563 แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา นายกมล คำเพ็ญ ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายด้านการไกล่เกลี่ย ปี พ.ศ. 2562- 2563 แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ ในเรื่อง การนำคดีเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอม การไกล่เกลี่ยคดีอาญา การทำบันทึกข่้อตกลง การไกล่เกลี่ยออนไลน์ และการตั้งผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ โดยมีผู้ประนีประนอม เข้าร่วมการประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์