ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.15 นาฬิกา นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ นำผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร