ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์

ประกาศศาลอุทธรณ์ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษา คดีร้องขอให้กำหนดโทษใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

image เอกสารแนบ