ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

                    วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

                    ในการนี้ ประธานศาลอุทธรณ์วางพวงมาลาและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นประธานศาลอุทธรณ์นำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image