Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

image

ศาลอุทธรณ์

ติดต่อเราimageที่ตั้ง

 ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

02-541-0300 (เบอร์กลาง)

ผู้อำนวยการ 02-541-0379

ส่วนช่วยอำนวยการ 02-541-0381

-งานบริหารทั่วไป 02-541-0382

-สารบรรณ (รับหนังสือ) 02-541-0384

-สารบรรณ (ส่งหนังสือ) 02-541-0385

-งานวิชาการและแผนงานโครงการ 02-541-0386

ส่วนเลขานุการศาลอุทธรณ์ 02-541-0387, 02-541-0389

ส่วนคำสั่งคำร้อง 02-541-0390

ส่วนเจ้าพนักงานคดี 02-541-0391

ส่วนคดียาเสพติด 02-541-0402

-งานรับฟ้องคดียาเสพติด 02-541-0403

-งานจ่ายสำนวนคดียาเสพติด 02-541-0404,0405

ส่วนบริหารจัดการคดี 

-งานรับฟ้องทั่วไป 02-541-0395

-งานรับคำร้อง 02-541-0396

-งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 02-541-0397

-งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 02-541-0398

-งานจ่ายสำนวนคดีทั่วไป 02-541-0399

-งานเก็บสำนวนคดี 02-541-0400

-งานสถิติคดี 02-541-0401

ส่วนนิติการ 02-541-0407

ส่วนคลัง 02-541-0411,0412

ส่วนพัสดุ 02-541-0413

-ห้องพนักงานขับรถยนต์ 02-541-0414

ส่วนคำพิพากษา 02-541-0416

-งานหลังคำพิพากษา 02-541-0416

-งานพิมพ์คำพิพากษา 02-541-0417

-งานส่งออก (สำนวน) 02-541-0418

ศูนย์วิชาการงานคดี 02-541-0420,0421

-ห้องบริการสืบค้น 02-541-0422

สำนักการแพทย์ 02-541-0409

 

 

 อีเมล์

appealc@coj.go.th

 

 Social