ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

image

ศาลอุทธรณ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

 ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-541-2436-50 (ระบบขัดข้อง)

โทรสารกลาง 02-512-8307 

ส่วนช่วยอำนวยการ 02-541-2634

งานบริหารงานทั่วไป 02-541-2634, 02-512-8281

งานวิชาการและแผนงาน โครงการ 02-541-2562

ส่วนบริหารจัดการคดี 02-541-0171

งานรับฟ้องคดีทั่วไป และงานรับคำคู่ความคดีทั่วไป 02-541-2561

งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท/งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 02-541-2742, 02-541-0169 โทรสาร. 02-812-8111

งานเก็บสำนวนและเอกสาร 02-541-0178

งานสถิติคดี 02-541-2884

ส่วนคดียาเสพติด 02-541-2712

งานรับฟ้องคดียาเสพติด 02-541-0171

ส่วนคำสั่งคำร้อง 02-541-2632-33, 02-541-2793-94,96

ส่วนคำพิพากษา 02-541-2626

งานส่งออก (สำนวน) 02-541-2559

ส่วนนิติการ 02-512-8155

ส่วนคดีผู้บริโภค 02-541-2900

ศูนย์วิชาการงานคดี 02-512-8152-53

ส่วนสนับสนุนงานเลขานุการศาลอุทธรณ์ 02-541-2630

ส่วนคลัง 02-541-2676, 02-541-2873

ส่วนพัสดุ 02-541-2882

 

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social